Üroloji

Anasayfa / Ürünler / Üroloji Ürünleri / Üroloji

Görüntüleme Sistemi
Yetişkin/Pediatrik Sistoskop
Yetişkin/Pediatrik Rezektoskop (Monopolar/Bipolar)
Tur Lupları(Monopolar/Bipolar)
Yetişkin/Pediatrik Üretrotom
Yetişkin/Pediatrik Uretero Renoskop Seti ve Forsepsleri
Yetişkin/Pediatrik Perkütan Nefroskop Seti ve Forsepsleri
Mikro /UMP PNL Seti
Flexıble Urs ve Sistoskop
Holmıum Litho Lazer
Pnomatik / Ultrasonik Taş Kırma Cihazı
Üroflowmetre
Ürodinami